2018.09.03-нд Тайваны сангаас 50 хүүхдэд хичээлийн болон ариун цэврийн хэрэгсэл, унтлагын хувцас хандивлав.