2018.09.08,09-нд БНД-ийн явган аялалд багш Ш.Мөнгөншагай амжилттай оролцлоо.