2018.09.14-нд Тайваны сангийн мэргэжилтэнгүүд эцэг эхчүүдтэй уулзлаа.